Jaren 30

Al in de dertiger jaren werd er in Lemmer korfbal gespeeld. Dit gebeurde zelfs door 2 verenigingen, de eerste was korfbalvereniging DOS en deze club was aangesloten bij de Friese Korfbalbond (FKB). Van deze vereniging is weinig bewaard gebleven, het is niet bekend van wanneer tot wanneer er gekorfbald is door DOS. Wel zijn er enkele foto’s bewaard gebleven.

Daarnaast was er nog een tweede vereniging actief. Dit was JVO wat stond voor Jeugdbond voor Onthouding. Dit was een socialistische beweging die alcoholgebruik bestreed en bewegingsactiviteiten onder de jeugd stimuleerde. Deze beweging was dus geen echte korfbalvereniging maar er werd wel gekorfbald door deze groep. In de jaren dertig werd er in Lemmer door meer dan honderd jongeren tussen de 18 en 25 jaar oud gekorfbald bij JVO.

CVVO

In Juni 1946 wordt in Lemmer de Christelijke Vereniging voor Ontwikkeling en Ontspanning opgericht, afgekort als CVVO. Dit is een vereniging met verschillende afdelingen waaronder korfbal en voetbal. Daarnaast is er ook ruimte voor zang, muziek, film en lezingen. De afdeling korfbal ging spelen in de Christelijke Korfbalbond (CKB) in Friesland. CVVO begint in de derde klasse en weet soms kampioen te worden en te promoveren maar degradeert ook wel eens. Met name in de beginjaren vijftig is CVVO succesvol en weet men in 2 jaar tijd te promoveren van de derde naar de eerste klasse afdeling Friesland. In 1949 wordt er al in bestuursvergaderingen aangegeven dat het niet goed gaat met de afdeling korfbal. Het ledental is erg klein in 1955 wordt de afdeling korfbal opgeheven en breekt er in Lemmer een korfballoze periode aan.

KV Lemmer

Op 3 mei 1966 wordt de Korfbalvereniging Lemmer opgericht. De initiatiefnemers voor de oprichting waren politieman Douwe Smit en schoolmeester Henk Koen. Enkele weken voor de oprichting besluiten deze heren dat er in Lemmer maar weer een korfbalvereniging moet komen en zij richten een commissie op die de vereniging vorm moest gaan geven. Deze commissie uit deze heren aangevuld met Barteld Kortstra, de gebroeders Kok, Albert Jaalsma en Bettie Krekt.

Om de korfbalsport voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken werd besloten om op de zaterdag te gaan spelen en de vereniging schreef zich in voor de competitie bij de Friese Korfbalbond (FKB). Er werd een team opgericht en KV Lemmer speelde op woensdag 8 juni 1966 haar eerste korfbalwedstrijd in haar toen nog maar korte historie voor de competitie. Lemmer begon in de derde klasse en haalde een huzarenstukje uit door drie maanden na de oprichting al haar eerste kampioenschap binnen te halen.