Jaren 30

Al in de dertiger jaren werd er in Lemmer korfbal gespeeld. Dit gebeurde zelfs door 2 verenigingen, de eerste was korfbalvereniging DOS en deze club was aangesloten bij de Friese Korfbalbond (FKB). Van deze vereniging is weinig bewaard gebleven, het is niet bekend van wanneer tot wanneer er gekorfbald is door DOS. Wel zijn er enkele foto’s bewaard gebleven.

Daarnaast was er nog een tweede vereniging actief. Dit was JVO wat stond voor Jeugdbond voor Onthouding. Dit was een socialistische beweging die alcoholgebruik bestreed en bewegingsactiviteiten onder de jeugd stimuleerde. Deze beweging was dus geen echte korfbalvereniging maar er werd wel gekorfbald door deze groep. In de jaren dertig werd er in Lemmer door meer dan honderd jongeren tussen de 18 en 25 jaar oud gekorfbald bij JVO.

CVVO

In Juni 1946 wordt in Lemmer de Christelijke Vereniging voor Ontwikkeling en Ontspanning opgericht, afgekort als CVVO. Dit is een vereniging met verschillende afdelingen waaronder korfbal en voetbal. Daarnaast is er ook ruimte voor zang, muziek, film en lezingen. De afdeling korfbal ging spelen in de Christelijke Korfbalbond (CKB) in Friesland. CVVO begint in de derde klasse en weet soms kampioen te worden en te promoveren maar degradeert ook wel eens. Met name in de beginjaren vijftig is CVVO succesvol en weet men in 2 jaar tijd te promoveren van de derde naar de eerste klasse afdeling Friesland. In 1949 wordt er al in bestuursvergaderingen aangegeven dat het niet goed gaat met de afdeling korfbal. Het ledental is erg klein in 1955 wordt de afdeling korfbal opgeheven en breekt er in Lemmer een korfballoze periode aan.

KV Lemmer

Op 3 mei 1966 wordt de Korfbalvereniging Lemmer opgericht. De initiatiefnemers voor de oprichting waren politieman Douwe Smit en schoolmeester Henk Koen. Enkele weken voor de oprichting besluiten deze heren dat er in Lemmer maar weer een korfbalvereniging moet komen en zij richten een commissie op die de vereniging vorm moest gaan geven. Deze commissie uit deze heren aangevuld met Barteld Kortstra, de gebroeders Kok, Albert Jaalsma en Bettie Krekt.

Om de korfbalsport voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken werd besloten om op de zaterdag te gaan spelen en de vereniging schreef zich in voor de competitie bij de Friese Korfbalbond (FKB). Er werd een team opgericht en KV Lemmer speelde op woensdag 8 juni 1966 haar eerste korfbalwedstrijd in haar toen nog maar korte historie voor de competitie. Lemmer begon in de derde klasse en haalde een huzarenstukje uit door drie maanden na de oprichting al haar eerste kampioenschap binnen te halen. 

Plattedijk

In de beginjaren van haar bestaan korfbalde KV Lemmer haar wedstrijden aan de plattedijk. Dit was toen nog een weiland waar het bungalowpark Iselmar gebouwd moest gaan worden maar zolang er niet gebouwd wordt mocht KV Lemmer hier wel haar wedstrijden spelen. Er werd gespeeld op het weiland naast de boerderij van de dames Nagelhout. De schuur van de boerderij werd gebruikt als materiaalopslag en als kleedhok.

In de rust van de wedstrijden werd er thee geserveerd door de zusters Nagelhout. Voor die tijd, waarin veel verenigingen geen accommodatie hadden, er vaak omgekleed moest worden in een oude tram of iets dergelijks en er gewassen moest worden in de plaatselijke vaart, was dit voor KV Lemmer een luxe situatie. Echter, in het tweede jaar van haar bestaan moest KV Lemmer al op zoek naar een nieuwe plek om te korfballen.

Sportpark Lemstervaart 1

Nadat KV Lemmer te horen kreeg dat ze moest verhuizen wist toenmalig burgermeester Brouwer gelukkig voor de vereniging wel een veldje waar op gespeeld kon worden. Dit veldje lag op het terrein van Voetbalvereniging Lemmer (VV Lemmer) en dit is nu het huidige tennisterrein. Het veld bleek niet direct klaar om op gespeeld te worden en de vereniging vond boer Post bereid om het veld te frezen, egaliseren en opnieuw in te zaaien. Daarna werd het veld mollenvrij gemaakt en werd er met behulp van houthandel Groot een omheining geplaatst van azobé paaltjes. In de naastgelegen boerderij was er kleedruimte en materiaalopslag. Later werd er een hokje in elkaar getimmerd om als kleedruimte te gaan functioneren. In 1974 of 1975 komt KV Lemmer in het bezit van een noodlokaal welke wordt neergezet als kantine. In 1977 verhuist voetbalvereniging CVVO van de Lemstervaart naar Lemmer Noord en de plek die vrijkomt wordt als snel ingenomen door de korfbalvereniging. 

Sportpark Lemstervaart 2

In 1979 verhuist KV Lemmer voor de laatste keer. Ditmaal verhuist KV Lemmer naar de andere kant van het sportpark Lemstervaart naar de locatie waar ze nu ook nog gevestigd is. Leuk weetje is dat dit de tweede maal was dat er op deze plek gekorfbald werd. Voorheen was dit de plek waar CVVO gevestigd was en eind jaren veertig/begin jaren vijftig werd hier door CVVO gekorfbald. CVVO was inmiddels doorgegaan als voetbalvereniging en uit zijn kluiten gewassen waardoor zij verhuisd waren naar Lemmer Noord. De oude kleedruimtes van CVVO die er nog stonden werden door de KV Lemmer aangepast voor de korfbal en het noodlokaal werd verhuisd en aan de kleedkamers vastgebouwd. Dit alles bezorgde de toenmalige bouwcommissie veel kopzorgen maar uiteindelijk werd alles gerealiseerd.

Op 27 april 1979 wordt de nieuwe accommodatie van KV Lemmer geopend door burgermeester Faber en is het groot feest bij KV Lemmer. Dat de geplande demonstratiewedstrijd tussen DOS ’46 en LDO niet doorging door de regenval mocht de pret niet drukken. In de jaren daarna verandert er weinig meer bij KV Lemmer. Er wordt nog een fietsenstalling neergezet aan de achterkant van het gebouw en het terras aan de veldkant wordt verbreed zodat er na de wedstrijden met mooi weer ook buiten op het terras nog na te genieten viel.

In 2002 worden er plannen gemaakt om de kleedkamers te renoveren. Deze voldeden niet meer aan de eisen van die tijd en moesten vervangen worden. Er wordt weer een bouwcommissie in het leven geroepen en de kleedkamers, het materiaalhok en de berging worden met de grond gelijk gemaakt. Op dezelfde plaats wordt er met materiaal van de gesloopte melkfabriek uit Balk van ijzeren spanten en damwandplaten een nieuw gedeelte neergezet. Hierin zijn een hal, 4 ruimte kleedkamers, een scheidsrechterskleedkamer en een materiaalberging met zolder te vinden. De kleedruimtes worden allemaal met tegels afgewerkt waardoor er in de toekomst goed onderhoud te plegen valt en de kleedkamers weer jaren mee kunnen.

KV Lemmer heeft door de jaren heen voornamelijk op afdelingsniveau gespeeld. Na de oprichting kwam KV Lemmer uit in de derde klasse afdeling Friesland en werd meteen kampioen. In de jaren daarna wist KV Lemmer nog vele malen kampioen te worden en te promoveren naar de eerste klasse afdeling Friesland en in die contreien heeft KV Lemmer lange tijd gekorfbald. Vaak eerste klasse Friesland en soms tweede klasse Friesland.