Tijdens het veldseizoen zijn we te vinden op ons sportcomplex in de Lemstervaart