Woensdagavond 18 april j.l. kregen de jeugdtrainers van KV Lemmer een clinic van Kees Vlietstra (bonds-coach Jong Oranje) over technisch kader en beleid.

Een aantal leden van de verenigingen KV Heerenveen, KV Wit-Blauw, KV Westergo, KV DIO, ZKC’19 en KV Mid-Fryslan waren ook bij deze clinic op de accomodatie van Lemmer aanwezig.

Er werd gestart met trainingsoefeningen op het veld. Lemmer D1 had hun training verplaatst waardoor zij deze avond trainen mochten krijgen van Kees Vlietstra. Veel korte creatieve oefeningen kwamen aan bod om een gevarieerde effectieve training te laten zien. Vervolgens werd er binnen in de kantine verder besproken over het technisch kader en beleid, de problemen waar men tegen aan loopt en werd er in groepjes gebrainstormt wat de oplossingen konden zijn.

Een zeer leerzame avond wat de verenigingen tot ideeën en verdere stappen heeft gebracht. We willen de KNKV bedanken, en in het bijzonder Kees Vlietstra, voor het aanbieden van deze clinic.

Hoofdsponsoren:

Kledingsponsor:

K.V. Lemmer